La contaminació pels compostos orgànics legislats no superen els límits de la Unió Europea

El darrer informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental indica que els nivells de compostos orgànics legislats al Camp de Tarragona no superen els límits que marca la Unió Europea. Són uns resultats semblants als que presentava l'estudi de Repsol presentat fa pocs dies.

En aquest cas, l'anàlisi de la Generalitat s'ha elaborat al llarg del 2019 a través de 13 punts de mesurament. Tot i això, reconeix que és difícil determinar la presència d'aquests compostos en l'aire perquè per a la majoria no existeixen mètodes de mesura ni valors de referència.

En qualsevol cas, el Departament de Territori i Sostenibilitat n'estudia la seva evolució i està fent una cerca dels valors de referència. Pel que fa al benzè, els estudis indiquen que es troben per sota dels límits.