El Govern aprova reduir a la meitat el cànon de l’aigua per a usuaris domèstics


 

La mesura suposarà un cost de 50 milions d’euros, a través del pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua. Les famílies vulnerables poden demanar i acollir-se al cànon social zero, que permetrà no pagar per aquest concepte dins de la factura de l’aigua.

A hores d’ara, més de 52 mil abonats s’acullen al cànon social.