Polèmica per l'ús de calculadores a la Selectivitat

Des de la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya han denunciat que els organismes responsables de les proves han decidit prohibir les calculadores gràfiques.

Una mesura que, des de la coordinació de les proves a Tarragona, asseguren és necessària per evitar el frau mitjançant la introducció de calculadores que puguin portar informació emmagatzemada o que puguin transmetre-la. Des dels docents defensen que la prohibició pot tenir conseqüències negatives en la forma de preparar els alumnes per a les proves i, per tant, en la forma d'ensenyar matemàtiques.